NYHETSARKIVET
23 jan 2020 14:20
Åsa Sjöberg, TV4, ryter till om incitament och piracy
Åsa Sjöberg, innehållsdirektör på TV4 Media på Telia, drar idag en lång dräpa till debattartikel riktad mot regeringen i Dagens Media: "Med regeringens brist på strategi för att motverka illegal streaming, uteblivna produktionsincitament, höjd biomoms och klåfingrighet i hur svensk film ska se ut och utformas, finns det tyvärr en risk att det endast är just amerikanska blockbusters som till slut finns kvar", inleder hon sin debattartikel.

Men främst attackerar Sjöberg flatheten inför piracy:

"Bekymret med illegal streaming slår hårt mot en bransch som redan är mycket ansatt av global konkurrens. TV4:s egna beräkningar visar att vi uppskattningsvis förlorar drygt 150 miljoner kronor varje år i uteblivna intäkter som ett resultat av den illegala streamingen. Förlusterna för branschen som helhet är naturligtvis betydligt högre än så. Det är medel som i stället hade kunnat gå till nya satsningar på innehåll så som svensk film och dramaproduktion som publiken uppskattar."

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561