NYHETSARKIVET
13 dec 2019 14:39
SVT på 38 orter över Sverige efter rationaliseringarna
Det har varit bråkigt inhouse på SVT när man rationaliserat verksamheten inför framtiden. Nu skriver vd Hanna Stjärne och SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz om lokala satsningar under 2020, som tillkommer till följd av detta arbete. Nästa år kommer lokal närvaro att utökas till 38 orter och inom några år ska det vara 45.

"Satsningarna har varit möjliga på grund av tuffa rationaliseringar och genom att SVT utvecklat innovativ teknik för bland annat utsändning av nyheter. De publicistiska ambitionerna stöds av det nya sändningstillståndet där det finns ett krav att öka den journalistiska bevakningen av svagt bevakade områden", skriver de bland annat – och fortsätter:

"I en tid när globala företag dominerar reklamintäkterna och till och med kan fungera som en plattform för ryktesspridning måste det finnas förutsättningar för en livskraftig svensk mediemarknad. Svenska medieföretag är innovativa och en förebild internationellt, men affärsmodellerna utmanas allt mer, inte minst lokalt, och därför träffar vi nästa år de lokala tidningskoncernerna för att lyssna, lära och se inom vilka områden som vi kan samarbeta bättre. Vi vill både visa hänsyn till kommersiella medier och ge en relevant digital nyhetsservice. Enligt forskning är det just kombinationen starka privata medier och ett starkt public service som gynnar publiken mest – till gagn för alla i Sverige och i förlängningen för den svenska demokratin."TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561