NYHETSARKIVET
5 dec 2019 13:56
Så blir Telia Sveriges ledningsgrupp efter ny omstrukturering
Mindre än ett år efter omorganisationen av svenska ledningsgruppen stuvar Telia Sverige om strukturen och skrotar helt rollen som kommersiell chef för privatmarknaden. Istället tar man in marknadschefen Gina Azaric samt de två privatmarknadscheferna Linda Hernström och Vahdat Zehtab i ledningsgruppen.

Telia Sveriges ledningsgrupp kommer från och med i dag att få följande sammansättning:

Anders Olsson, CEO
Tobias Larsson, CCO B2B (från och med 7 januari)
Gina Azaric, Marketing
Linda Hernström, Head of segment Families
Vahdat Zehtab, Head of segment Individuals
Fredrik Rudberg, Sales
Piero Trivellato, Digital and Analytics
Sandra Alenius, Customer Service Delivery
Fredrik Sidmar, Professional Services
Staffan Åkesson, Head of Infra and CTO
Douglas Lubbe, CFO
Maria Rönnberg, People and Sustainability
Åsa Jamal, Communications
Eglė Gudelytė Harvey, Legal
Johan Andersson, Strategy
Ove Alm, Strategy Advisor, Network Transformation
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561