NYHETSARKIVET
3 dec 2019 13:52
Statens medieråd vill ha mer pengar för innehållsgranskning
I AV-utredningen En moderniserad radio- och tv-lag finns en del fokuserad på System för innehållsmärkning. Här ges förslaget att Statens medieråd ges uppdraget att medverka till ett branschgemensamt system för information om innehåll som kan skada minderåriga barn. Här menar Statens medieråd att filmgranskningsverksamheten behöver mer pengar då uppdraget skulle ta mycket tid från redan tungt belastade filmgranskare:

"Statens medieråd vill uppmärksamma att det är av yttersta vikt att en eventuell resursförstärkning beslutas i samband med de föreslagna författningsförändringarna. Regeringen behöver sålunda ett detaljerat underlag dessförinnan. Statens medieråd föreslår att myndigheten får i uppdrag att inkomma med ett budgetäskande som detaljerar resursbehoven för uppdragen samt tidsplan för genomförandet", skriver direktör Anette Novak bland annat i Statens medieråds remissvar.

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561