NYHETSARKIVET
27 nov 2019 14:20
SVT gör medarbetarundersökning efter intern kritik
Efter att Journalistens publiceringar om missnöje bland SVT:s anställda spritt sig även till andra medier kommer nu SVT med ytterligare kommentarer i frågan. Dessutom inväntar man resultaten av en medarbetsundersökning.

"Företagsledningen och SVT Nyheters ledning tar kritiken på allra största allvar. I artikeln lyfts till exempel att det förekommer mobbning, trakasserier och att en tystnadskultur råder, vilket är oacceptabelt och något vi har nolltolerans mot. Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön på SVT och vår årliga medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg", säger HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala i en kommentar.

Vad gäller medarbetarundersökningen, som pågått under november, är tidslinjen följande:
Alla chefer ska så fort som möjligt ha en genomgång tillsammans med sina respektive grupper och ta fram en handlingsplan utifrån gruppens resultat. Handlingsplanen ska vara klar den 31/12 och skrivs in i ett speciellt verktyg.
Syftet är att åtgärda och arbeta med konkreta förbättringar inom några områden som chef och medarbetare gemensamt kommit fram till.
Slutrapporten innehåller rekommenderade förbättringsområden för varje arbetsgrupp. Det kan till exempel handla om feedback, uppföljning, arbetsklimat, utvecklingsmöjligheter etc.


TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561