NYHETSARKIVET
27 nov 2019 14:18
Konkurrensverkets yttrande om ändringar i AV-direktivet
I Konkurrensverkets remissvar till kulturdepartementet gällande ändringar i AV-direktivet (direktiv om audiovisuella medietjänster), sägs bland annat att frågan om att införa bestämmelser om upptäckbarhet i onlinemiljö bör utredas vidare. Man anser även att frågan om vidaresändningsplikt är komplicerad:

"Konkurrensverket har visserligen inget att invända mot förslagen, men anser att frågan om vidaresändningsplikt är kopplad till större mediepolitiska frågor såsom Public service-bolagens täckningskrav och finansiering. Frågor om förändringar i vidaresändningsplikten bör därför behandlas i ett större mediepolitiskt sammanhang", skriver de bland annat.

Sammanfattningsvis från remissyttrandet:

"Konkurrensverket vill framhålla att samverkan inom en bransch och samarbeten mellan konkurrenter i branschorganisationer måste värderas utifrån om de innebär en risk att konkurrensen begränsas."

"Konkurrensverket tillstyrker att reklamreglerna förändras i syfte att skapa mer likvärdiga konkurrensförutsättningar för leverantörer av beställ-tv-tjänster och leverantörer av tv-sändningar."

"Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att video-delningsplattformar ska omfattas av samma reglering som audiovisuella medietjänster."

TIPSA EN VÄN
Mathias Dahlström
redaktör TV-Nyheterna
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561